גיוס אשראי מקרנות שונות

קיימות בארץ כיום קרנות רבות שנועדו לעידוד ופיתוח עסקיים.
להלן נמנה מספר קרנות נפוצות:

קורת – קרנות לפיתוח כלכלי

קרן קורת הוקמה בשנת 1994 במטרה לסייע לפיתוח המגזר העסקי בישראל.
יתרונות הקרן נובעות משיעורי ריבית נמוכים – פריים+1.8% ,מתקופת החזר ארוכה  של עד 5 שנים מרגע לקיחת ההלוואה מדרישת ביטחונות מופחתת, וכן מגרייס (תשלומי ריבית בלבד) של עד חצי שנה.
מאז 1994, קרן קורת אישרה למעלה מ – 6,500 הלוואות עם מינוף של יותר מ- 185 מיליון דולר אשראי לסוגים שונים של עסקים ממטולה עד אילת.
בהקמת קרן זו חברו יחד שלושה גופים – בנקים מסוימים, קרן קורת, והרשות לעסקים קטנים, העוסקים כל אחד בתחומו בסיוע לעסקים קטנים.

לקרן קורת מספר מסלולים:

1. קרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – הוקמה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים אשר מתקשים לגייס אשראי.
2. מסלול פיתוח הנגב והגולן – הוקמה לסייע לעסקים שמתקשים לגייס אשראי באיזורי הדרום והצפון. הריבית בקרן זו הינה פריים+1.5%.
2. קרן מיקרו קרדיט – הקמת הקרן באה על מנת למלא חוסר במסלולי מימון לעסקים זעירים, בסכומים קטנים ובסיוע קבלת המימון ע"י העמדת בטחונות לטובת הלווים.

הקרן לסיוע לעסקים בינוניים

לחברות בעלות מחזור מקסימלי של 80 מיליון ש"ח. היקף ההלוואה המקסימלי עומד על 6.4 מיליון ש"ח.
לחברות עם מחזור שנתי בין 15 ל-22 מיליון ש"ח, גובה ההלוואה הנערבת לא יעלה על 5% ממחזור המכירות השנתי האמור.
ללווה בעל מחזור מכירות שנתי של בין 22 ל-80 מיליון ש"ח, גובה ההלוואה הנערבת לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.
ההלוואה הינה לתקופה של עד 5 שנים וניתן לקבל תקופת גרייס של עד שנה.
הבטחונות הדרושים הינם בגובה של 25% מההלוואה בלבד.

קרן שמש לעידוד יזמים צעירים

הוקמה על ידי קרן אדמונד ג', ספרא וקרן סאקט"א- רש"י, כדי לסייע ליזמים צעירים ומוכשרים הנמצאים מחוץ למעגל העבודה מסיבות של חוסר בתמיכה כלכלית ו/או הדרכה מתאימה ואי יכולת להשיג אשראי, להקים או לפתוח עסק מצליח ומשגשג.
חבילת הסיוע המוצעת בקרן זו כוללת ליווי, ייעוץ והלוואה עד 90,000 ש"ח בתנאים נוחים.
הטבות הקרן ניכרות בשיעורי ריבית נמוכים ובתקופת החזר ארוכה עד 4 שנים ובדרישת ביטחונות מופחתת.
יזמי הקרן למעשה מכשירים הקמת עסקים חדשים של יזמים מוכשרים ללא אפשרות מימון, או עסקים קיימים המעוניינים בהתרחבות והגדלת פעילות.

קרן סיוע לעסקים קטנים בשדרות ויישובי עוטף עזה

מדינת ישראל מעמידה ערבות להלוואות לעסקים קטנים במסלול יישובי עוטף עזה וזאת כדי לסייע לאותם העסקים אשר מתקשים להשיג אשראי ועסקים עם בטחונות נמוכים.
הטבת הקרן מתבטאת בבקשת ביטחונות נמוכה – 10% בלבד ובתקופת החזר ארוכה עד 5 שנים הכוללת עד 12 חודשי גרייס.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה

הקרן הוקמה על ידי המדינה במטרה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים.
הטבת הקרן מתבטאת בבקשת ביטחונות נמוכה – 25% בלבד ובתקופת החזר ארוכה עד 5 שנים הכוללת עד 5 חודשי גרייס.
לקרן מסלולים רבים ומגוונים המספקים מענה לבעיית האשראי של העסק.

קרן הגליל

קרן הגליל הוקמה בשנת 1991 על ידי קבוצת תורמים אמריקאי.
בשנת 2004 הקימו התורמים קרן הלוואות לעסקים קטנים בגליל, אשר הוקמה במטרה לעודד פעילות עסקית גיוס אשראי מקרנות,  ויצירת מקומות עבודה באזור הגליל בתחומים השונים.
הקרן מסייעת בהלוואה כאשר סכום ההלוואה הינו עד 160,000 ש"ח כנגד ערבים.
תקופת ההלוואה הינה עד 4 שנים.

קרן דטרויט

הקרן הוקמה בחסותם של הקהילה היהודית בדטרויט, ארה"ב ובשיתוף עם הסוכנות היהודית ובנק אוצר החייל.
זוהי קרן הלוואות ליווי פיננסי אזורית, המיועדת לפתיחת עסק או הרחבת עסק קיים.
הקרן מסייעת לעסקים באזור נצרת עלית, מגדל העמק ומועצה איזורית עמק יזרעאל.
היקף המימון של הקרן הינו עד 50,000$, והריבית על ההלוואה הינה פריים+0.6%.
החזרת ההלוואה הינה עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס.

קרן פיטסבורג

קרן פיטסבורג היא קרן משותפת לקהילה היהודית בפיטסבורג והסוכנות היהודית.
הקרן מסייעת לעסקים באזור כרמיאל-משגב ושמה לה למטרה סיוע לפתיחת עסקים חדשים או פיתוח והרחבת עסקים קיימים.
היקף המימון בקרן הינו עד 75,000$ והריבית על ההלוואה הינה פריים+0.6%.
החזרת ההלוואה הינה עד 6 שנים, כולל עד שנה גרייס.

קרן רש"י

מטרת הקרן היא סיוע בפיתוח והקמה של עסקים חדשים בישראל ע"י הלוואות הניתנות לעסקים בתנאים נוחים. המטרה הינה פיתוח של פעילות העסקים וצמצום רמת האבטלה בדגש לאיזורי הפריפרייה.