מימון העסק בעזרת הלוואה לעסקים בערבות מדינה

במשק הישראלי ניתן למצוא מגוון רחב של פתרונות מימון, כאשר לעסקים יש פתרונות מימון ייעודיים ולעיתים ייחודיים. לצד הלוואות בנקאיות, ניתן למצוא גם פתרונות מימון חוץ בנקאיים. לצד פתרונות שיש צורך לשריין בעבורם בטחונות משמעותיים, יש גם פתרונות מעולים, בערבות הרבה יותר נמוכה. באיזה מין סוג של הלוואה מדובר? הלוואה לעסקים בערבות מדינה, כמובן.

הלוואה לעסקים בערבות מדינה בתנאים מצוינים

על מנת שניתן יהיה לקבל הלוואה לעסקים בערבות מדינה יש צורך לפנות לאחד מהבנקים שהוסמכו לכך. עוד לפני שנפרט על השלבים בדרך, ראוי להבין מה היתרון הגדול שבהלוואה מסוג זה. היתרון החשוב ביותר נשען על כך שמדובר בהלוואה מקובלת מבחינת תנאי החזר וריבית, אך כזו שהיא בלתי רגילה מבחינת בטחונות. הלוואה בערבות מדינה ניתן לקבל לעסקים חדשים או קיימים, כאשר בעל העסק נדרש לספק בין 10 לבין 30 אחוז בטחונות בלבד. מכיוון שעסקים רבים מתקשים להמציא בטחונות או שעבודים, הרי שיש  בכך מענה מתאים בדרך למימון עסקי איכותי, נגיש.

לכל סוגי העסקים

האם כל אחד יכול להגיש בקשה ולקבל הלוואה לעסקים בערבות מדינה? התשובה לכך היא במידה רבה כן, אך גם במידה מסוימת – לא. הדרך להלוואה זו פתוחה בפני עסקים שונים, ללא כל מגבלה מבחינת אופי הפעילות – זה מתאים לעסקים יצרניים, לחברות שירותים, לעסקים שמעסיקים מעט עובדים או הרבה עובדים, ליצואנים, ליזמים, לחברות הייטק. זהו פתרון אשראי שמתאים גם לעסקים וותיקים וקיימים אך במקביל – יש גם מסלולים של הלוואות לעסקים חדשים, או כאלה שקיימים תקופת זמן קצרה.

למי הלוואה לעסקים בערבות מדינה לא תתאים? ההלוואה הזאת לא תתאים לעסקים גדולים מאוד ומבוססים מאוד. אם מדובר בעסק שמגלגל יותר ממאה מיליון ₪ בשנה – לא יתאפשר קבלת מימון שכזה. עבור עסקים שמגלגלים סכום נמוך יותר, בין אם מדובר בתשעים מיליון ₪ בשנה ובין אם מדובר במיליון או פחות – הלוואה כזאת בהחלט יכולה לבוא בחשבון.

היסטוריית אשראי תקינה

ישנן חברות שמספות ייעוץ וליווי בתחומי האשראי בכלל ובנושא פתרונות בערבות מדינה בפרט. גורמים הפעילים בתחום מספרים שעל מנת לקבל אישור להלוואות בסכומים משמעותיים ולעיתים אפילו בסכומים נמוכים יחסית, יש צורך להוכיח שלעסק ישנה היסטוריית אשראי תקינה. גם כאשר מדובר באשראי לעסק מבוסס וגם כאשר מבוקשות הלוואות לעסקים קטנים, יבדקו מאפיינים פיננסיים, ייבדק מצב החשבון העסקי, ייבדק האם לחובת העסק נרשמו שיקים חוזרים, הערות והגבלות.

במידה וקיימת הלוואה שמועד פירעונה חלף או אם קיימים פיגורים בהלוואות קיימות, קטנים מאוד הסיכויים לאישור של הלוואות עם ערבות של המדינה. גם חוב לרשות המיסים יהווה בדרך כלל גורם שמונע את אישור ההלוואה.

דוחות על פעילות

כמקובל בתחום גיוס כספים לעסקים, גם במקרה זה יידרש העסק להראות נתונים על היקף הפעילות, על תזרים המזומנים, על התוכניות העסקיות לעתיד הקרוב או לטווח הבינוני – ארוך. גורמים שמייעצים לעסקים בנושאי מימון והלוואות יכולים לסייע באיסוף נתונים המעידים על חוסנו של העסק ועל הפעילות העסקית. עסקים ידרשו בדרך כלל להמציא נתונים אודות הכנסות, דוחות של רווח והפסד, דוחות פיננסיים מבוקרים על ידי רואי חשבון (לעסקים גדולים), דוחות מסוג תוכנית עסקית וצפי הכנסות (לעסקים חדשים).

את הגשת הבקשה ניתן אמנם לבצע באופן עצמאי, אך באמצעות גורם מייעץ, ניתן להעלות את סיכויי ההצלחה. צעד לא נכון או שגוי עלול לחסום את הדרך לקבלת מימון זה לא רק לשנת הכספים הנוכחית את גם לתקופה מסוימת בעתיד.