קרנות סיוע לעסקים חדשים או בפיתוח עסקי

על מנת לקדם עסקים, בין אם חדשים ובין אם וותיקים, צריך לדעת להשתמש במקורות מימון מגוונים. הלוואות לעסקים חדשים, למשל, יכולות להיות דרך טובה מאוד לפתח מיזם, לפתוח מפעל ייצור, להקים חברת סטארט אפ וכדומה. יחד עם זאת, יש גם מקורות מימון טובים אחרים כגון קרנות סיוע לעסקים. קרנות כאלה יכולות להיות מתאימות גם לעסקים חדשים, בתחילת הדרך, וגם לעסקים פעילים, בעלי נפח פעילות קיים.

קרנות סיוע לעסקים שונים

ישנן לא מעט קרנות סיוע לעסקים, חלקן מיועדות לכלל ציבור בעלי העסקים ואילו אחרות מיועדות למטרות ולקהל יעד יותר ממוקדים. למשל:

  • יש בנמצא קרנות מימון לעסקים שמיועדות לקדם אך ורק חברות מתחום הטכנולוגיה.
  • יש קרנות שמיועדות לסייע לעסקים מקומיים, ששואפים להתרחב ולעסוק גם בייצוא למדינות אחרות.
  • יש קרנות שמציעות תמיכה וסיוע לתעשיינים, כלומר לבעלי מפעלים קיימים או למפעלים חדשים.
  • יש קרנות שנועדו לסייע בפיתוח עסקים באזורי פריפריה.
  • יש כאלה שמיועדות לעודד עסקים של נשים ושל מגזרים אחרים ומובחנים באוכלוסייה (מיעוטים, חרדים ואחרים).

ראוי לציין שיש בנמצא קרנות שפועלות מטעם ארגונים פרטיים וולונטריים, אך יש גם קרנות סיוע לעסקים שהוקמו מטעמים לאומיים, על ידי רשויות שונות או בשיתוף עם הממשלה או משרדי האוצר והכלכלה.

מענקים, תמיכות והלוואות

מפעם לפעם ניתן למצוא קרנות סיוע לעסקים שמציעות מענקים ותמיכות. יש קרנות שמציעות השתתפות בהוצאות תמורת אחוזים מסוימים ברווחים או בתמורה להתחייבויות שונות של בעל העסק. כך למשל בענף ההייטק, כאשר ישנה התחייבות להשאיר את מרכז הפיתוח בישראל למשך תקופה נתונה או התחייבות של בעל מפעל להעסיק מספר מסוים של עובדים בפריפריה. בנוסף, יש גם קרנות שמציעות הלוואות לכל דבר, כאשר בעל העסק או החברה מחויבים לתנאי החזר מקובלים, על פי הסכם.

לפני שחותמים על הסכמים של הלוואות לעסקים קטנים חשוב מאוד לבדוק היטב מהם סעיפי ההסכם. חשוב לבדוק שהריבית הנקובה ניתנת בתנאים תחרותיים, חשוב לבדוק האם מדובר בהלוואה בריבית קבועה, משתנה, צמודה למדד או בעלת מנגנון הצמדה אחר. עבור חלק מבעלי העסקים, כדאית האפשרות של הלוואה צמודה למט"ח, וזאת כאשר ההכנסות הקיימות או הצפויות מפעילות נקובות בדולר או במטבע חוץ מקובל אחר (אירו, ליש"ט).

ערבות מטעם המדינה

סוג ייחודי של קרנות למימון עסקים שונים ניתן למצוא תחת השם "הלוואה בערבות מדינה". מדובר בקרן מימון וסיוע לעסקים, שיכולה להתאים למגוון רחב של מיזמים. הלוואה מסוג זה תתאים לעסק קטן שמבקש לעשות את צעדיו הראשונים. זו הלוואה שמתאימה גם לעסקים קטנים שמבקשים סיוע שיאפשר להם לצמוח ולגדול. יש גם מסלולי הלוואות לעסקים בינוניים ואף לעסקים בעלי מחזור מכירות של עשרות מיליוני שקלים ויותר.

הייחוד שניתן למצוא בהלוואות הללו נשען על כך שהן ניתנות בתנאים מקלים בכל מה שקשור בערבויות. מדובר למעשה בהלוואות בנקאיות שניתנות על ידי בנקים שזכו במכרז מטעם המדינה, כאשר המדינה לוקחת על עצמה את תפקיד הערבה על חלק הארי של סכום ההלוואה. בחלק מהמסלולים מדובר בערבות שמגיעה לתשעים אחוזים מגובה המימון. במקרים אחרים, הערבות של המדינה מכסה שבעים או שבעים וחמישה אחוזים מההלוואה, כאשר בעל העסק צריך להשלים ערבות נדרשת ולעיתים גם לחתום על ערבות אישית.

בשל ההיצע ומבחר ההלוואות, הקרנות לעסקים ומסלולי המימון, חשוב להשוות בין התנאים שמקבלים. בנוסף, חשוב להגיש את הבקשה למימון על פי הקריטריונים ולצרף מסמכים עסקיים, דוחות ותדפיסי עובר ושב כנדרש. איתור קרנות והגשת בקשה יכולים להיעשות בליווי של חברות לייעוץ פיננסי העוסקות בכך.